Защита на личните данни

Вие попаднахте на правилното място, ако желаете да научите повече за политиката за опазване на личните данни от Лангри ЕООД.

Научете как ние от Лангри защитаваме личните ви данни благодарение на българското и международно законодателство. Лангри ЕООД е регистрирана по Закона за опазване на личните данни.

Казано общо, посетителите на този сайт не трябва задължително да се регистрират или да предоставят лични данни за да го ползват. Не се използват хардуерни или софтуерни технологии за събиране на е-пощи или други лични данни.

Ние събираме само такава лична информация, която специално и доброволно потребителите ни доверяват.

Потребителят може да избере да стане регистриран потребител и да осигури информация за нуждите на закупуването на стоки, ползването на услуги и др.

Когато потребителите ни доверяват такава информация, ние я използваме единствено за целите, които предварително сме посочили и стриктно спазваме българското законодателство в това отношение.

Потребителят може по всяко време да преустанови използването на личните му данни, а компанията ще направи всичко възможно, за да уважи неговото желание.

Нашите основни принципи при работа с лични данни с потребители в Интернет са:

Когато посетителите на сайта решат да предоставят своето име, е-поща, или друга информация те стават клиенти и Лангри винаги запазва дискретност, спазвайки тези принципи.

Лангри ще използва вашата информация само за предварително посочената цел и само с ваше разрешение.

Ние ще използваме и разкриваме вашата информация само според разрешението, което сме получили от вас.

Ние не събираме, обработваме или съхраняваме лични данни на деца, малолетни или хора, без право да сключват договори, освен със съгласието на (родителя)настойника им.

Ние ви позволяваме да променяте информацията си, така че тя да бъде винаги актуална.

Ние не предоставяме вашата лична информация на рекламодатели.

Ние няма да продадем вашата лична информация на трета страна.

Ние използваме сигурни технологии за защита на личните данни, за да могат те да бъдат в безопасност, докато са в нашите сървъри.

Комуникация и идентификация (Cookies)

За по-добра комуникация през Internet, сайтът на Лангри, понякога използва кратки текстови файлове (cookies), запаметявани от вашия браузър според настройките,

тъй че да можете по-лесто да разглеждате нашия сайт. Ние също използваме тази технология на точните места, за да следим броя отворени страници и да персонализираме вашата комуникация с Лангри .

Ние внедряваме част от тези cookies чрез нашата сървърна технология върху вашето устройство за съхранение. Използването на cookies е стандартна практика в повечето уеб сайтове.

Ако не желаете да приемате cookies от нашия сървър, можете да промените настройките на браузъра така, че да не ги приема. Това обаче, ще ограничи възможностите ви да ползвате нашия уеб сайт.


СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, предоставени чрез този web сайт или други медии ("Лични данни"), могат да бъдат използвани от Лангри и други компании от групата на Лангри по цял свят (наричани общо "Лангри "), за препоръчване, предлагане и доставка на стоки и услуги, за други маркетингови цели, както и за допълнителните цели, описани в условията за продажба и/или употреба, отнасящи се до вашата сделка (ако има такава).

Тези лични данни ще помогнат на Лангри в усилията за по-нататъшно подобряване на продуктите и услугите на фирмата. Без такива данни Лангри няма да може да предлага определени услуги.

Лангри може да разкрива личните данни само на избрани трети страни, за осигуряване, промоция или съвместна промоция на продукти и услуги на предлагани от Лангри или сродни на тях.

При ваше искане до Лангри ЕООД, съхраняваните от Лангри Ваши лични данни ще ви бъдат предоставени, коригирани, изменени или изтрити (съгласно законовите изисквания).

Лангри ще борави с личните данни в съответствие с горните условия и приложимото законодателство.

ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛ, ПРЕДИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ КАКВИТО И ДА БИЛО ЛИЧНИ ДАННИ.


12 май, 2007

Лангри ЕООД