ОНГЛЕМАТИК 3

Описание

   Работещият с гилотина движи позиционния стоп с ръка от една дупка до друга по протежение на линията, която сочи номера на желания индекс или сепаратор. Дължината на всеки индекс или сепаратор с определени ъгли е изчислена така, че да е пропорционална и равномерно разпределена върху целия лист. Дръжката с ножа за изрязване се движи от една точка до друга по желание на оператора. Желаният ъгъл на изрязване и съответно на полученият индек или сепаратор зависи от заготовката на ножа. Освен стандартните заготовки, можем да Ви предложим направата на такива по Ваш проект.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mодел
Брой на изрезкте
Размер
за индексиране
Позициониране
на листата
Брой листа
80 g.
Габарити
СО 3
2 - 12
297 mm
ръчно
10-15
30x58x30 6 kg

Рязането става чрез упражняване на обикновен натиск върху дръжката.
Максимална дължина на рязане на гилотината - 320 мм.
Предлага се с магнитен страничен стоп и вградена линия за измерване.
Дълбочина на изрязване на индекса - до 18 мм.
Може да реже до 10-15 листа 80 gr/m2 хартия едновременно (или еквивалентно на 180 gr/m2, 250 gr/m2, 500 gr/m2 картон и полипропилен).

   


 Видове контури на предлаганите ножове:

15° наклонен ъгъл (стандартно изпълнение). Предлагани допълнителни (взаимозаменяеми) ножове: 90° ъгъл и заоблени ъгли (варианти N° 2 и 4).

Стандартен
(15° ъгъл)
Вариант 1
90° ъгъл
(опция)
Вариант 2
Овален ъгъл
(опция)
Вариант 4
Двойно заоблен ъгъл (опция)
До 18 mm
До  18 mm
До  18 mm
12,7 или 15 mm

Внимание! Различните форми на изрязване не са взаимнозаменими в този модел. Желаният индекс трябва да се избере при поръчването на гилотината.